Administrator danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Yawal SA z siedzibą w Herbach w celu udzielenia mi odpowiedzi dotyczącej mojego zapytania. Uprzejmie informujemy, że:

• administratorem podanych danych osobowych jest Yawal SA z siedzibą w Herbach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000049053 – Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 150260970, NIP 573- 010-60-96, adres poczty elektronicznej: yawal@yawal.com,

• celem przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielenie odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przesyłanie Państwu newslettera i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, • podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku),

• odbiorcą Państwa danych osobowych będą w niezbędnym zakresie, wyłącznie osoby i podmioty zapewniające obsługę klienta Administratora oraz właściwe merytorycznie dla treści Państwa zapytania,

• podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa zapytania, a w przypadku zgody na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania udzielonej zgody,

• przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia,

• przysługuje Państwu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

• posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udzielenia odpowiedzi dotyczącej Państwa zapytania oraz dla ewentualnego przesyłania Państwu newslettera i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.